Polish President Awards US Soldier who Gave his life to protect Polish Soldier.

1470404_550565595017979_1053262177_n

On the 12th of November in Consul General of Poland in New York there was a ceremony during which relatives of sergeant Micheal H. Ollis received decorations, given to the fallen soldier by Polish President and the Ministry of Defence. The heroic deed of an american soldier who during the attack on Ghazni base in Afganistan devoted his life saving Polish soldier, was honored by granting him the Afghanistan Star and Gold Medal of Polish Army. A symbolic meaning was a participation of second lieutenant Karol Cierpica whom american soldier saved his life. (In the picture with Mike’s parents)

12 listopada w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyła się uroczystość, podczas której bliscy sierżanta sztabowego Michaela H. Ollisa otrzymali odznaczenia, przyznane poległemu żołnierzowi przez Prezydenta RP oraz ministra obrony narodowej. Bohaterski czyn amerykańskiego żołnierza, który podczas ataku na bazę Ghazni w Afganistanie poświęcił swoje życie, ratując polskiego towarzysza broni, został uhonorowany nadaniem Mu Gwiazdy Afganistanu oraz Złotego Medalu Wojska Polskiego. Symboliczne znaczenie miał również udział w tym wydarzeniu ppor. Karola Cierpicy, któremu amerykański żołnierz uratował życie. (Na zdjęciu z rodzicami Michaela)

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply